BODY BASE PERF. | LÀM SÁNG & TÁI TẠO DA
TRỊ LIỆU TRẮNG SÁNG & TÁI TẠO DA | BODY BASE PERF.

TRỊ LIỆU TRẮNG SÁNG & TÁI TẠO DA | BODY BASE PERF.

BASE PERFECTION TRỊ LIỆU TÁI TẠO DA Bước trị liệu khởi đầu cho các trị liệu chuyên sâu hoặc nuôi dưỡng tiếp theo.  Dành cho tất cả những làn da cần sự tinh khiết và tái tạo, phương pháp điều trị này tạo sự tinh khiết và sức sống cho làn da. ...