BODY TONIC PERF. | SĂN CHẮC CƠ THỂ
TRỊ LIỆU SĂN CHẮC CƠ THỂ | BODY TONIC PERF.

TRỊ LIỆU SĂN CHẮC CƠ THỂ | BODY TONIC PERF.

TONIC PERFECTION TRỊ LIỆU SĂN CHẮC CƠ THỂ  Tăng độ đàn hồi, tăng kết cấu và tính đàn hồi cho da và tăng săn chắc và tạo đường nét thon gọn cho cơ thể.